MVIE sponsort | Vooruitlopend op de Serious Request aktie later deze maand heeft Leerdam zijn eigen glazen huis. MVIE  draagt deze aktie een warm hart toe en sponsort het glazen huis met de plaatsing van een large display op statief. De vrijwilligers van  deze jaarlijks terugkerende aktie in het centrum van Leerdam doneren ook dit jaar weer de complete opbrengst aan het Rode Kruis. Dit jaar is het Thema : de toekomst van kinderen in oorlogs- en conflictgebieden.

> Bekijk de facebookpagina van Serious Request Leerdam

Share This