Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bewust ondernemen op een sociaal verantwoordelijke wijze. MVIE is een audiovisueel bedrijf dat graag zijn bijdrage levert aan maatschappij en milieu. Duurzaamheid sluit aan bij de kernwaarden van MVIE. Dat komt op velerlei manieren terug in onze bedrijfsvoering.

Ons personeel ervaart een fijn werkklimaat en dit resulteert in een verhoogde productiviteit. Onze afvalstromen proberen we daarnaast zoveel mogelijk te beperken en we recyclen wat we kunnen recyclen. Bovendien is duurzaam ondernemen voor ons financieel aantrekkelijk vanwege de energiebesparingen die we realiseren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Wilt u graag kennismaken met het team van MVIE?