Vol trots kunnen we u mededelen dat MVIE onlangs zijn certificering heeft behaald voor VCA 1* (ster). Dat betekent kortweg dat het voor opdrachtgevers nóg aantrekkelijker wordt om voor MVIE te kiezen.

Bedrijven die werkzaam zijn in de aannemingswereld krijgen steeds vaker van potentiële opdrachtgevers de vraag of zij VCA-gecertificeerd zijn. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Van oorsprong is deze certificering bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verkleinen. VCA is een veelzijdig programma dat dienstverlenende bedrijven toetst op hun beheersysteem voor de veiligheid, de gezondheid en het milieu. Steeds meer opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat verplicht. 

Europese regelgeving

Het VCA-systeem voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Hierdoor is sprake van een vereenvoudigde internationale toepassing en wederzijdse erkenning tussen Europese landen. Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een VCA-gecertificeerde onderneming mag erop vertrouwen dat zij het werk zodanig uitvoert dat de veiligheid, de gezondheid en het milieu niet in gevaar komen.

Audit

MVIE onderging een uitgebreid, onafhankelijk en objectief onderzoek om te kunnen worden gecertificeerd. Het traject bestond uit een aantal fasen, waarvan de eerste in juni van dit jaar begon en waarbij is bepaald of MVIE in aanmerking kwam voor de certificering 1*. Vervolgens is het niveau vastgesteld, waarna MVIE samen met een VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)-functionaris een plan heeft opgezet en uitgewerkt om te kunnen voldoen aan alle eisen. Met een audit van een gehele werkdag is het traject afgesloten, waarna MVIE zich VCA-gecertficeerd mocht noemen. U kunt ons certificaat op onze website downloaden in pdf-formaat.

 

 

Share This