17-05-2019

Techniek Nederland is de nieuwe naam van de branchevereniging voor installateurs Uneto-VNI.

 De vereniging voor ondernemers in de installatiebranche en de technische detailhandel voerde de naam sinds de fusie van Uneto en VNI in 2002. Volgens de voorzitter Doekle Terpstra was een “glasheldere naam met een herkenbare klank” nodig.  Meer dan in welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.

Techniek maakt ons land schoner, veiliger en sterker. Onze sector is onmisbaar voor de energietransitie die we in het Klimaatakkoord hebben afgesproken. Maar óók voor het oplossen van andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, langer zelfstandig thuis wonen, verstedelijking en toenemende complexiteit van onze infrastructuur. De maatschappelijke relevantie zal de komende jaren dus alleen maar groeien. Daarom heten we voortaan Techniek Nederland.” De naam Techniek Nederland maakt zichtbaar wat we doen en waar we voor staan.

MVIE is lid van Techniek Nederland en natuurlijk staan ook wij voor vakmanschap en kwaliteit.  

 


Share This