Privacyverklaring Mei 2018


Bescherming van uw privacy

De bescherming van de privacy van onze (potentiële) klanten en/of bezoekers van onze website www.mvie.nl maar ook van leveranciers, zijn van groot belang voor MVIE Audiovisuele Techniek (verder te noemen MVIE).

Persoonlijke gegevens van prospects, klanten en bezoekers worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MVIE draagt er zorg voor uw persoonsgegevens op verantwoordelijke wijze te verwerken en op te slaan. Hierbij houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke Europese wet- en regelgeving.

Hieronder vindt u de onderdelen van onze privacyverklaring voor de AVG/GDPR. Dit document heeft een dynamisch karakter, aangezien de wetgeving ten aanzien van privacy voortdurend veranderd.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ligt bij de Besloten Vennootschap MVIE Geluidssystemen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 11058909.

Ons BTW nummer is: NL813343574B01. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens werken wij op deze pagina verschillende verwerkingen toe.

Waarvoor wij uw gegevens verwerken

Het accepteren en uitbrengen van een offerte aan een bestaande of potentiële klant door MVIE. Voor het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten, kan MVIE uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de (service)partners van MVIE. Met deze (service)partners hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Als u contact hebt met MVIE om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier zijn. Het kan ook plaatsvinden d.m.v. een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap of wanneer u zich middels opt-in hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven en/of via social media.

Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten en producten.

Behandeling van vragen en contact

Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door MVIE en/of onze (service)partners. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, LinkedIn, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google.

Wijze van opslag persoonsgegevens

MVIE beheert uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving binnen het softwareplatform Syntess Software. Uw persoonsgegevens zijn zodoende, op al onze beveiligde apparatuur (desktop, mobiele telefoon en tablet), toegankelijk voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn en grotendeels enkel toegankelijk via persoonlijke identificatie.

Beveiliging en bewaartermijn

MVIE gaat op een zorgvuldige manier om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn (SSL-certificaat) en hebben alleen geautoriseerde personen binnen MVIE toegang tot uw gegevens. MVIE bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen zoals hierboven genoemd of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.


Gebruik persoonsgegevens door derden

MVIE staat géén gebruik van uw persoonsgegevens toe aan derden om te voorkomen dat uw gegevens voor commerciële of ideële doeleinden worden gebruikt. Met onze belangrijkste (service)partners hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

E-mail

Uw e-mailadres kan door MVIE worden gebruikt voor het toesturen van nuttige informatie over uw producten en/of diensten (e-zine of digitale nieuwsbrief) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (productmail).

MVIE verstuurt géén ongewenste pushberichten in de vorm van een digitale nieuwsbrief, tenzij u zich hier specifiek voor hebt aangemeld. Voor het vragen om opt-in met betrekking tot het versturen van commerciële of charitatieve e-mail, voldoen wij aan de Telecommunicatiewet (met als toezichthouder de Autoriteit Consument en Markt).

De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven op elk moment dat u dat wenst. Dit kan via de link onderaan onze nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@mvie.nl

Cookies

MVIE maakt bij het aanbieden van haar online communicatie gebruik van cookies. Cookies zijn ongevaarlijk en kunnen géén virussen overbrengen. Iedere cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem doorgeeft. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is, dat onze webserver weet dat u op een bepaalde webpagina terug bent gekomen of dat u extra aandacht hebt getoond in een specifiek onderwerp.

MVIE gebruikt cookies voor:

  • Google Analytics
  • Facebook
  • Facebook Messenger
  • Youtube
  • Vimeo

Uw rechten

U hebt het recht om op ieder moment uw gegevens op te vragen die MVIE heeft vastgelegd en opgeslagen. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MVIE. Wij geven u dan een overzicht van uw persoonlijke gegevens.

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens gewijzigd? Dan zullen wij deze direct aanvullen of rectificeren. Indien gewenst zal MVIE op uw verzoek alle gegevens overdragen aan een andere partij. Uiteraard kunt u altijd een verzoek indienen om uw gegevens door ons te laten verwijderen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat MVIE niet op de juiste wijze is omgegaan met uw persoonlijk gegevens.

Wijzigingen

MVIE behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring tussentijds te wijzigen of openbaar te maken, indien dit wettelijk verplicht is. Wij trachten echter altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Dynamisch document

In verband met mogelijke wetswijzigingen verzoeken wij u om met enige regelmaat kennis te nemen van de privacyverklaring van MVIE, Energieweg 13B/C, 4143 HK Leerdam

Mocht u nog vragen hebben? U kunt contact met ons opnemen, via info@mvie.nl of 088 5 333 111.

Wilt u inzage in onze gegevens?